Genom att arbeta med läder har man ett stort ansvar gentemot djuren, naturen och miljön. Därför väljer jag att arbeta med vegetabilgarvat läder, vilket är ett läder som garvas med bark vilket inte förorenar naturen och inte heller är skadligt att använda.
Lika viktigt är det att djuren har haft ett bra liv och därför väljer jag att arbeta med läder som kommer från KRAV-märkta gårdar.

Annonser